city transport service.nl

transport booking platform

 • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
  Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
 • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
  Try: enable Javascript or update your browser

gebruiks- en leveringsvoorwaarden

 1. City Transport Service - verder de service, CTS, GHv, site of verlener - is een handelsnaam bekend bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 04066591.
  De service bestaat uit bemiddeling tussen vraag en aanbod van transport van goederen.
  • Met eenmalig of incidenteel transport van persoonlijke bezittingen als uitgangspunt en, waar nodig, als restrictie.
  • Een bemiddeling is geslaagd zo gauw een transportconsument een bod heeft geaccepteerd en de uitvoerder de order heeft bevestigd.
  • Bij een geslaagde bemiddeling wisselt de site de gegevens van betrokkenen met elkaar uit.
 2. Door bezoek en gebruik van de site treden deze voorwaarden in werking.
 3. Als gebruiker kun je de volgende rollen vervullen:
  • Transportconsument ben je zo gauw je transport hebt aangevraagd, en aansluitend je identiteit bevestigd hebt. Volg dan de instructies op de site.
  • Ben je transporteur dan kun je mee doen als bieder
   door op een aanvraag te bieden
   en aansluitend je identiteit te bevestigen.
   Volg dan de instructies op de site.
  • Accepteert een transportconsument jouw bod
   dan stijg je een level van bieder naar uitvoerder.
  • Met een unieke transport-deel-code kun je als uitbesteder transportklussen uitbesteden op de site.
 4. Ben je transportconsument dan is het gebruik van de site gratis. Volg wel de instructies op de site.
  De site maakt je aanvraag openbaar, totdat je er een bod op accepteert of tot de einddatum er van verstrijkt.
  Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gedeeld met de uitvoerders van je keuze.
 5. Als bieder kun je gratis bieden op een aanvraag. Volg wel de instructies op de site.
 6. Heb je transportklussen uit te besteden en ben je geregistreerd als bieder? Verdien dan een bonus en meld je aan via knop Je ontvangt dan als uitbesteder gratis een unieke transport-deel-code van CTS.
  Klanten, met wie je je transport-deel-code deelt, kunnen er hun transport mee aanvragen op de site.
  De uitvoerder van zo'n aanvraag kun je een zelf te bepalen bedrag voor uitbestedingskosten in rekening brengen. (Als redelijk bedrag geldt 10% van klantomzet).
  CTS stuurt in dat geval factuurgegevens van uitvoerder door naar jou, uitbesteder. En omgekeerd jouw gegevens naar uitvoerder om je rekening alvast aan te kondigen.
 7. Als uitvoerder ben je bemiddelingskosten verschuldigd aan CTS, voor iedere geslaagde bemiddeling.
  Heeft transportconsument de aanvraag gedaan via een transport-deel-code ben je als uitvoerder bovendien uitbestedingskosten verschuldigd aan desbetreffende uitbesteder.
  Om er de zaken mee af te kunnen handelen deelt CTS je gegevens met transportconsumenten en eventueel met uitbesteder.
 8. Waarborgen
  • CTS is nooit aansprakelijk noch verantwoordelijk voor gedrag van bezoekers van de site.
  • CTS is wel verantwoordelijk maar nooit aansprakelijk voor technische toestand en functioneren van de site.
  • De site bewaart gegevens van gebruikers zolang die nodig zijn voor de service, en voor debiteurenafwikkeling. Inloggegevens blijven bewaard tot wederopzegging, o.a via unsubscribe@citytransportservice.nl.
  • Privacy policy van GHvernuft is van toepassing.
 9. Wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 19 oktober 2020.
Experiment.

City transport service is een experimentele site om vraag en aanbod van locale transportklussen bij elkaar te brengen. Voorlopig willen we er informatie mee verzamelen over de haalbaarheid van het concept, en is de gebruiksvriendelijkheid beperkt. Dus daarover: graag jouw feedback!


City transport service is an experimental site to connect demand and supply for local transport services. For the time being our main purpose is gathering information on the feasiblity of the concept, and usability is limited. So, about that: please your feedback!

City Transport Service ™ GHvernuft.nl