city transport service.nl

open transport booking

 • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
  Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
 • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
  Try: enable Javascript or update your browser
Zoek je vervoer van meubels van Ikea, Seats&Sofas, Vestia, Beter Bed, Zittmax, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij Shurgard (voorheen City Box), of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden?

🪑🛏️📦🧳💼

ik zoek vervoer

 1. ❓ Vraag om transport service
 2. 👍 Herbevestig je oproep via e-mail-link
 3. ⏳ Wacht op aanbiedingen van transporteurs
  die reageren op je oproep.
  Check geregeld je e-mail (en spam!)
  en optioneel notificaties via INFORM ME.
 4. ✅ Selecteer een aanbieding naar keuze

mijn communicatie-gegevens

We hebben je e-mailadres nodig om je te kunnen herkennen en om je te in contact te brengen met de transporteur van jouw keuze. Nooit voor andere doeleinden zonder je toestemming.

🪑🛏️📦🧳💼

I need transport

 1. ❓ Request transport service
 2. 👍 Reconfirm your request via e-mail-link
 3. ⏳ Wait for transporters to offer
  to your request.
  Frequently check your e-mail (and spam!)
  and optional notifications via INFORM ME.
 4. ✅ Select the offer of your choice


My communication data

We need your e-mail address to recognise you and to connect you to the carrier of your choice. Never for other purposes without your permission.
Experiment.

City transport service is een experimentele site om vraag en aanbod van locale transportklussen bij elkaar te brengen. Voorlopig willen we er informatie mee verzamelen over de haalbaarheid van het concept, en is de gebruiksvriendelijkheid beperkt. Dus daarover: graag jouw feedback!


City transport service is an experimental site to connect demand and supply for local transport services. For the time being our main purpose is gathering information on the feasiblity of the concept, and usability is limited. So, about that: please your feedback!

City Transport Service ™ GHvernuft.nl

🚚 voor transporteurs

om te bieden op gevraagd vervoer
 1. 🏛️ Geef postcode en huisnummer van je start basis;
 2. Bied gratis op transportverzoeken in jouw buurt;
 3. ⏳ Wacht op acceptatie door verzoeker;
  Check geregeld Mijn City transport service,
  je e-mail (en spam!)
  en notificaties via INFORM ME.
 4. 💶 Betaal dan pas bemiddelingskosten
  en ontvang de klantgegevens om afspraak te maken.

🚚 offer your transport services

for carriers
 1. 🏛️ Give the postal code (Dutch only!) and house number of your start basis;
 2. Make your offer for free to requests for transport close to you;
 3. ⏳ Wait for your customer to accept your offer;
  Frequently check Mijn City transport service,
  your e-mail (and spam!)
  and notifications via INFORM ME.
 4. 💶 Then only pay the mediation costs
  and receive your customer's data to make an appointment.
start basis: Amsterdamsestraatweg 1 3744AA Baarn

△▽ 

Klantenvragen
Customer requests