Groningen Transport Service
transport boekenbook transport
 • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
  Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
 • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
  Try: enable Javascript or update your browser
English Nederlands

Groningen Transport Service

Bijvoorbeeld voor vervoer van meubels van Ikea, Leen Bakker, Seats&Sofas, Zittmax, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg (Beter Bed, Brasserie Stijl, Bruynzeel Keukens, CarpetRight, Decorette, DroomDomein, Grando Keukens, Henders & Hazel, IN.HOUSE, Kringloop+, Kruit & Kramer, Profijt Meubel, Pronto wonen, Sani-Dump, Snip Wonen, Stressless, Stressless You, Studio Sige, Xooon, 4X STOER, Auping Plaza, Baderie, Brugman keukens en badkamers, Fraai & Buiten, Galerie Art & Lef, Montèl, Naturo Vloeren, Nieuwenhuis keukens, OnsGroen Duurzame Techniek, Rofra Home, Sanders Meubelstad, Studio Woonforum, Topform, Trendhopper, Valhal, Vesta, Vesta Woonmode, Water en vuur), een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij Shurgard (voorheen City Box), recycling via Mamamini, kringloop bij Fair Back, GoudGoed of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden.

De budgetdienst voor vervoer dat net te groot of te zwaar is voor je zelf. Denk dan bijvoorbeeld aan vervoer van meubels van Ikea, Leen Bakker, Seats&Sofas, Jysk, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, afhalen of bezorgen van pakketten, een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij 1Box, Shurgard, recycling via Mamamini, kringloop bij Fair Back, GoudGoed of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden.
Wijd en zijd bekend in Stad en Ommeland, heb ik als Groningen Transport Service sinds 2012 al menigeen uit de brand geholpen.

Eén man, nu met een ruime Iveco Daily 🍀 diesel geCO2mpenseerd.
Met inwendige afmetingen van
lengte 2,5m × breedte 1,75m × hoogte 1,5m
en een ingang van 1,60m breed × 1,40m hoog.

Ook voor jou sta ik klaar. Als chauffeur en, zo nodig, hulp bij laden en lossen.

Het aanbod is: ik rij je rond, met de spullen die jij wilt, naar plekken die jij wilt en help ze in en uit te laden. Na afloop maak jij mij net zo blij als ik jou heb gemaakt door me de prijs te betalen die jij het eerlijk waard vindt.
Serieus.
Zolang je niet te veel werk van me vraagt. Binnen Groningen stad geldt: je bepaalt zelf wat je betaalt. Serieus.

een eerlijk bedrag

Stel je voor dat je met je spulletjes op de plaats van bestemming bent. Veilig achter slot en droog onder dak. Hoeveel is dat je allemaal wel niet waard?
Voor mij betekent het:
 • voorrijden (gemiddeld 17 minuten),
 • hulp bij laden (meestal meer dan 15 minuten),
 • vervoer naar plaats van bestemming (weer ca.17 minuten),
 • hulp bij lossen (ook minimaal 15 min).
 • En dan moet ik ook nog terug ...
Hoeveel is het voor jou echt waard? Genoeg voor mij om al die moeite te willen doen en lijf en leden te riskeren?
Bedenk maar eens welk geregel en gedoe Groningen Transport Service uit handen neemt.

Vergelijk

Groningen Transport Service: Busje huren:
 • afspraak maken,
 • hulp bij laden en lossen,
 • vervoer met chauffeur,
 • alles-inclusief betalen.
klaar!
 • heenfietsen,
 • halfuur contract afsluiten,
 • honderden euro's borg betalen,
 • eigen risico afkopen,
 • terugrijden,
 • zelf laden,
 • zelf rijden,
 • zelf lossen,
 • schoonmaken, tanken,
 • busje inleveren,
 • terugfietsen,
 • hopen en wachten op de borg.

Alleen voor vervoer van personen is Groningen Transport Service niet bedoeld. Maar meerijden kan altijd gratis. Maximaal 2 passagiers.

Bel, als je hiermee akkoord gaat, neem contact op voor een snelle afspraak!

 

The budget service in cases transport is just too hard to do yourself. You can think of transporting furniture from Ikea, Seats&Sofas, Vestia, Beter Bed, Jysk, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, pick up and delivering packages, moving rooms or a small household, recycling to or from Mamamini, GoudGoed or Fair Back, storage at 1Box, Shurgard, something you bought at the internet, or instruments for the band you perform with.
Widely known around Groningen town, since 2012 Groningen Transport Service helped lots of people out.

One man, now with a spaceful Iveco Daily van 🍀 diesel CO2mpensated.
It's internal measures are
length 2,5m × width 1,75m × height 1,5m
and a 1,60m wide × 1,40m heigh entry.

Groningen Transport Service is readily waiting for you. Including driver and a helping hand carrying, if you need one.

The proposition is: I drive you around, taking items you want to places you want, help you carry them if you want. Afterwards you make me as happy as I made you, paying what you think is fair to pay. Within city of Groningen you decide what you pay!
Seriously.
As long as you don't overstretch my work load.

a fair amount

Imagine you're at your destination with all your belongings. Safely locked and dryly stored. How much is that worth to you?
To me the service includes:
 • arrival (average 15 minutes),
 • help loading (usually over 15 minutes),
 • transporting to destination (15 minutes on average again),
 • help unloading (and again 15 minutes plus).
 • And me returning ...
How much is it really worth to you? Enough for me to do all the effort and risk my skin and bones?
Just think of the hassle and discomfort you'd suffer if Groningen Transport Service were not there.

Compare

Groningen Transport Service: Renting a car:
 • make appointment,
 • a helping hand with loading and unloading,
 • transport by driver,
 • pay all inclusive.
ready!
 • travel to the renting agency,
 • half an hour contract paperwork,
 • pay hundreds of euros deposit,
 • extra insurance,
 • drive back,
 • load yourself,
 • drive yourself,
 • unload yourself,
 • clean, fill up gas,
 • return car,
 • travel back home,
 • hope and wait for deposit to return.

However, Groningen Transport Service is not meant to transport people only. But you can always ride for free. Max. 2 passengers.

So, if you agree, just contact for a quick service!

 

tips voor verhuizen

Neem aandachtig door. Ik doe dit dagelijks maar kom er niet toe alles elke keer uit te leggen.
 • Verwittig jezelf van de lokale regelingen en omstandigheden,
  zowel van het startadres als van de bestemming.
  Voor mijn bestelbus is de binnenstad beperkt of niet bereikbaar.
  Let op dit bord:

  Sommige straten zijn onvoorwaardelijk gesloten.
  Als inwoner van de binnenstad kun je er een tijdelijke ontheffing voor aanvragen.
 • Bereid het transport goed voor

  1. Maak tijd voor inpakken. Begin desnoods de dag er voor. Valt het tegen, heb je een korte nacht.
  2. Breng alles wat je kunt naar de buitendeur, en stapel het hoog op.
 • Doe boeken in kleine doosjes, of verspreid ze over meerdere pakketten. Ze zijn erg zwaar bij elkaar.
 • Dozen en pakken sluiten. Geen uit-stekende delen. Als t niet past, pak t niet in.
 • Langwerpige voorwerpen (paraplu's, stokken, tafelpoten enzovoort): rol ze bij elkaar in een kleed of in een deken.
 • Check of grote zaken wel door deuren passen, en door het trapgat. En anders in de auto. Meestal is het het best om ze uit elkaar te halen. Ik kan daarbij helpen, als een extra service. Reserveer daar dan wel tijd voor!
 • Volgorde van laden in mijn auto:
  1. lang: beddelen, kastdelen;
  2. groot: meubels, kasten;
  3. vierkant: gesloten (!) dozen en koffers;
  4. zacht: pakken en tassen en los spul;
  5. matras en spiegels als laatst
 • Verhuizen over trappen is gevaarlijk

  • Een veiligheidsregel: één voor één op de trap. Als jij of iets mocht vallen raakt de ander niet gewond, en kan 112 bellen...
  • Trappen vrij houden. Geen post, losse matten, struikeldraden (internet) of ander los spul op de trap.
  • Halverwege de trap: geen spullen overdragen aan anderen.
  • Controleer de trapleuning. Klaag zo nodig je huisbaas aan. Houd één hand voor de spullen en één hand voor jezelf.
  • Op trappen met een bocht,
   • als je iets alleen draagt: houd het in de binnenbocht. Dan kun je zelf staan waar de treden breed zijn.
   • als je samen iets draagt: houd het in de buitenbocht, zodat je zelf niet in de weg staat als het de zwaai maakt.
 • Houd je rug recht bij tillen en sjouwen. Altijd.

preparing for movement

Read carefully. I do this on a daily basis but time fails to explain it all.
 • Make sure about local restrictions and circumstances
  at both start and destination addresses. Inner city addresses are not accessible by car, or only limited.
  Check for this sign:

  Some streets are blocked unconditionally.
  As a city center resident you may request a temporary excemption.
 • Prepare the transport

  1. Make time for packing. Ýou may start packing the day before. Worst case you'll have a short night.
  2. Take down and out whatever you can. Stack it up high.
 • Put books in small boxes or disperse them over many ones, they are very heavy.
 • Close boxes and packs. No items sticking out. If things don't fit, don't pack them.
 • Long objects (like umbrellas, sticks, table legs ...): roll them together in a rug or in a blanket or something.
 • Loading order in my car:
  1. long: bed parts, boards, shelves;
  2. big: furniture;
  3. square: closed (!) boxes and suitcases;
  4. soft: packs, bags, loose items;
  5. mattrass and mirrors on top
 • Moving on stairways is dangerous

  • A safety rule: on stairs only one person at a time. If you or something would fall then the other one won't be hurt, and can call 112 (the emergency number).
  • Keep stairs clear. Remove mail, mats, tripping wires (internet) and left items from stairs.
  • Half way stairs: no handing over.
  • Check the handrail. If necessary: sue your landlord. On stairs: one hand for the cargo, one hand for yourself.
  • On winding stairs,
   • one person carrying: hold things in the inner curve, allowing you to stand on the wide end of the steps.
   • two persons carrying: hold things in the outer curve, so you'll be out of the way for the item to swing.
 • Make sure big items will fit through doors and stairways. Usually it's best to disassemble them if possible. I can help disassemble and reassemble, as an additional service. Reserve time though!
 • Keep your back straight when carrying. Always.
Voorwaarden voor levering van Groningen Transport Service
 1. 'Groningen Transport Service' - verder de 'service', 'GTS', 'GHv' of 'verlener' - is een handelsnaam bekend bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 04066591. De service bestaat uit vervoer en hulp bij laden en lossen door verlener van 'goederen in opdracht van cliënt', kortweg 'goederen'.
  • Met de restrictie dat de lading niet meer mag wegen dan 350kg.
  • Opdrachtgever is in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de aard en toestand van de goederen.
  • De capaciteit voor de service is (in principe) beperkt tot die van enkel één man en één bestelbus.
  Door daadwerkelijke uitvoering van de service treden deze voorwaarden voor levering in werking.
 2. Passagiervervoer.
  Vervoer van personen is gratis, al dan niet samenvallend met verlening van de service, en voor eigen risico van passagiers.
 3. Waardebepaling.
  Binnen de grenzen van de gemeente Groningen bepaalt cliënt wat een eerlijke vergoeding is voor de service. Het staat verlener vrij de service tegen die vergoeding te verlenen of niet. Aanrijtijden en terugrijtijden zijn in het werk voor de dienstverlening inbegrepen. Voor 'full service', zwaar of gevaarlijk werk (waaronder trappen lopen of een wasmachine trap op of af helpen dragen) rekent de verlener wel een minimumvergoeding.
 4. Punctualiteit.
  Door verlener aangegeven tijdstippen gelden als grove benadering. Van verlener kan, uitgezonderd overmacht, slechts verwacht worden dat de service verleend wordt, niet wanneer die verleend wordt. Verlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door vertraging.
 5. Garantie op schade en / of vermissing.
  Behoudens opzet of grove nalatigheid van verlener wordt de service uitsluitend verleend voor risico van de opdrachtgever.
  Wie verlening van de service aanvaardt is daarbij aan verlener een borg verschuldigd tegen alle aansprakelijkheid op schade of vermissing van goederen. Deze borg bedraagt de volledige waarde van de goederen verbonden met de service. Na afloop van de service verrekent verlener deze borg ter vergoeding van eventuele schade of vermissing met 100% van de waarde van de goederen.
 6. Wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 20 oktober 2023.
Conditions for delivery of Groningen Transport Service (English translation as a service but Dutch text is prevailing)
 1. Groningen Transport Service.
  'Groningen Transport Service' - aka. the 'service', 'GTS', 'GHv' or 'provider', is a commercial name registered at Dutch Chamber of Commerce (kvk.nl) by number 04066591. The service consists of transport and help loading and unloading by provider of 'cargo as ordered by client', aka. 'cargo'.
  • The cargo weight is limited to 350kg.
  • In any case client is liable and responsible for the state and nature of the cargo.
  • The capacity for the service as offered is (principally) limited to one man and one van only.
  In activating service execution these 'conditions for delivery' enter into force.
 2. Passenger transport.
  Transport of people is free of charge, either or not coinciding with the service, and at passengers' risk.
 3. Valuation.
  Within city limits of Groningen client decides on the price as a fair compensation for the service. Provider is free though either or not to deliver the service for that price. Approach and return are included in the work to deliver the service. For 'full service', heavy or dangerous work (e.g excessive stair walking or help carrying a washing machine over stairs) provider will charge a minimum compensation.
 4. Punctuality.
  Any times mentioned by provider are to be considered as indicative. Provider can, except for circumstances beyond provider's influence, only be expected to deliver, not when to deliver. Provider can not be held liable for any damage associated with delay.
 5. Damage or loss guaranteed.
  Except for intended misconduct or negligiance by provider the service is only provided at client's risk.
  In accepting the service client owes provider a deposit to cover liability to any damage or loss associated to the service. This deposit amounts the full value of the cargo. After delivery of the service provider will settle the deposit compensating any damage or loss of cargo with 100% of the value of the cargo.
 6. These conditions are subject to amendment at any time. Latest amendment 20 October 2023.
🔝
privacy & cookies 🍀 diesel geCO2mpenseerd diesel CO2mpensated